top of page

       Фирма DRAGONIYA разполага с опитен инженерен екип и специализирани бригади. Добрата организация на строителния процес ни помага да изпълним всички видове строително -монтажни работи и качественото изграждане на модерни,комфортни и функционални сгради.

      Ние ще изпълним точно, коректно и в срок поетите задължения към нашите клиенти,постигайки високо качество на извършваните строително-монтажни дейности, съгласно българските и европейски стандарти.​

    Дългогодишното ни партньорство с различни производители и доставчици на строителни
материали с европейско качество, ни позволява да строим нашите сгради, които отговарят на
най-съвременните критерии за монолитно строителство.​

МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО

МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО

bottom of page