top of page

ОСНОВИ

ОСНОВИ

  Цената на основите (фундамента) не е включена в тази на къщата защото:

           В зависимост от геоложките проучвания за високи подпочвени води, вида и структурата на почвата, денивелацията на терена и желанията на клиента,могат да се изградят:
   

   

      -  Ивични основи с обратен насип и фундаментна плоча.
               

     - Подпорни стени.
               

         

     - Мазета,гаражи и др.

     

     

   

     

    Поради спецификата на различните терени, и разнообразните нужди на клиентите не може да бъде сформирана цената определяща се от количествата на вложените материали, труда и механизацията.При сглобяемите къщи на DRAGONIYA най-често се изграждат ивични основи.Дълбочината на копаене се определя според характеристиките на терена.. Заради климата в България се копае около 60 см, до точката на замръзване. След направата на ивичните основи се прави обратен насип с инертни материали и се отлива плочата на която след това се изгражда къщата. Задължително условие е плочата да е идеално нивелирана. Поради ниското тегло на сглобяемите къщи на DRAGONIYA, което не налага дълбоки изкопни работи, цената на основите е значително по-ниска отколкото при монолитната конструкция, защото са необходими по-малко материали и разходи за труд.

Ивични основи с обратен насип и фундаментна плоча,Подпорни стени,Мазета,гаражи,ивични основи,обратен насип,фундаментна плоча,
bottom of page